logga lifvo

Fiskekortsinformation

Från den 1:a juni 2009 börjar försäljningen av det nya Siljansfiskekortet. Detta kort kommer att säljas av Siljan Turism och turistbyråerna. Kortet gäller i hela Siljan och Orsasjön.

För icke ortsbor som vill fiska i älven nedströms Leksands kyrka så måste de lösa fiskekort av Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde i fortsättningen.

För ortsbor som köper årskort i Leksand-Insjöns FVO gäller även i fortsättningen att de får fiska i hela Siljan, Orsasjön och Byrviken med 1st handredskap = 1 spö per fiskare och kort.

När du som ortsbo skall fiska i Siljan, Orsasjön och Byrviken så gäller det numera andra fiskeregler i dessa vatten än i Leksand-Insjöns FVO. Du som fiskare är skyldig att ta reda på och följa dessa regler.

Från den 1:a Jan 2013 så har vi även ett trollingkort! Den ger dig rätten att fiska med max 10st spön. Fiskekortet gäller i hela fiskevårdsområdet med undantag för Ejen & Sångenområdet (även utterfiskeförbud i dessa sjöar). Tänk på båttrafiken om du trollar i Österdalälven! Löser du ett trollingkort så får du även fiska med handredskap i hela området.

Löser du ett trollingkort så ingår även det vanliga fiskekortet.

Obs! Trollingkortet gäller ej för fiske i delade vatten, dvs. vatten vi har gemensamt med andra fiskevårdsområden!

Fiskekort som inte har namn och adress ifyllt gäller ej.

Överträdelser beivras

För mer information så kontakta nedanstående personer:
Ha ett bra fiskeår önskar Leksand-Insjöns FVO.

Bo Axelsson 070 - 687 35 58
Johan Vesterberg 070 - 366 40 57
Jon Persson 070 - 310 35 52
Kjell Tegelberg 073 - 035 52 95
Kenneth Forsman 070 - 683 51 49