logga lifvo

Att tänka på vid fisket

  • Att naturen bara är oss till låns och att vi sparar lite till kommande generationer. Vi kan således inte uppföra oss hur som helst när vi vistas där.
  • Allemansrätten är en gåva som också förpliktigar!
  • Att inte fiska för att fylla frysen, utan bara ta den fisk man äter upp för dagen. På så vis får vi ett uthålligare fiske till glädje för många andra. Våra sjöar är inte någon outtömlig resurs!
  • Att dom flesta skogsbilvägar är öppen för trafik, men finns det en bom skall denna respekteras. Parkera också så annan trafik kommer förbi. Snöskoteråkning på oplogade vägar är absolut förbjuden!
  • Att inte slänga fiskelina och sopor i naturen. Våra djur och fåglar tar skada av detta.

Fiskekort skall medföras och uppvisas på begäran! Det åligger dig att ta reda på och följa gällande bestämmelser! Gör fisket till en trevlig avkoppling! God tur!