logga lifvo

Regler för fiskerättsbevis

Fiskerättsbevis får lösas av fiskerättsinnehavare inom fiskevårdsområdet. Beviset är personligt. Barn under 16 år fiskar gratis under de förutsättningar som gäller för förälder med fiskerätt.

Fiskerättsbevis berättigar till fiske med enligt lag tillåtna redskap dock inte med sax.
Nät max 180 meters längd vid varje tillfälle men endast i vatten där fiskerätt innehas.

Fiske till avsalu är inte tillåtet.

Utestående redskap ska vara tydligt märkta i båda ändarna av redskapet.
Märkning med Dunkar eller flöten, minst 4 liter, eller flaggor. Allt försett med namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.

Kräftfiske får ske med maximalt 10 burar, endast på område där fiskerätt innehas. Burarna ska vara märkta enligt ovan. Tid för kräftfiske meddelas i särskilt beslut vid årsstämman och annonseras.

Kortet berättigar till fiske med max två (2) handredskap och max femton (15) angeldon/ismetespön, samt trolling/uttring med max 10 spön/beten, per fiskekort i alla vatten inom fiskevårdsområdet om inte annat anges under rubriken begränsningar av fiske.