logga lifvo

Regler för ortskort

Ortskort får lösas av bosatta inom Leksands kommun och ägare av fast egendom inom fiskevårdsområdet. Kortet är personligt.
Barn under 16 år fiskar gratis.
Kortet berättigar till fiske med max två (2) handredskap och max femton (15) angeldon/ismetespön per fiskekort.
I delade vatten gäller endast fiske med handredskap. Se även under rubriken begränsningar av fisket.